திங்கள், ஜூன் 23, 2008

எனது கவிதை...

சூரிய குஞ்சுகள்

சாணம்
வரைந்த தரையில்
சூரிய குஞ்சுகள்.
எங்கள்
கூரை
பெற்றெடுத்த
செல்வங்கள்.

-தோழன் மபா
(கல்லூரி காலங்களில் எழுதியது.)
Share/Bookmark

கருத்துகள் இல்லை :