செவ்வாய், செப்டம்பர் 30, 2008

தூரத்து பார்வை...

(முதியோர் இல்லத்தில்)
குஞ்சுகள் மிதித்து
முடமாகிப்போன
கோழிகள் இங்கே...
-நன்றி தினமணி.

கருத்துகள் இல்லை:

2000-2020 சிறந்த படைப்பாக்கங்களின் தொகுப்பு .

உ லகமே இந்தக் கரோனா காலத்தில் சுணங்கிக் கிடந்த போதும், சுறுசுறுப்பாக இயங்கி 2000 to 2020 ஆண்டுக்கான, தமிழ் படைப்பாளர்கள...

பிரபலமான இடுகைகள்