ஞாயிறு, அக்டோபர் 16, 2011

வாழ்த்துகளா.... இல்லை வாழ்த்துக்களா....? எது சரி....?


 
வாழ்த்துகளா....? இல்லை வாழ்த்துக்களா....? எப்படி எழுதுவது என்று ஒரு சந்தேகம் இருந்துவந்து.    இன்று காலை தினமணி  'தமிழ்மணியில் ' வந்த  கட்டுரை என் சந்தேகத்தை நிவர்த்திச் செய்தது.

இதோ, உங்களுக்காக.....!


 ()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()
 நன்றி:தினமணி.

கருத்துகள் இல்லை:

கவிஞர் ரவி சுப்ரமணியனோடு ஒரு சந்திப்பு !

    கவிஞர் ரவி சுப்ரமணியன்                 ரொம்ப நாளாக கவிஞர் மற்றும் ஆவணப்பட இயக்குநர் ரவி சுப்ரமணியன் அவர்களை சந்திக்க வேண்டும்  என்று நி...