வெள்ளி, அக்டோபர் 10, 2008

கடவுளுக்கு ஒரு கடிதம்...

Letter to god
A little boy wanted Rs.50 very badly and prayed for weeks, but nothing
happened.

Finally he decided to write God a letter requesting the Rs.50.

When the postal authorities received the letter addressed to God, INDIA,
they decided to forward it to the President of the India as a joke.

The President was so amused, that he instructed his secretary to send the
little boy Rs.20.

The President thought this would appear to be a lot of money (Rs.50) to a
little boy, and he did not want to spoil the kid.

The little boy was delighted with Rs...20, and decided to write a thank
you note to God, which read:

"Dear God: Thank you very much for sending the money.
However, I noticed that you sent it through the Rashtrapati Bhavan in New
Delhi, and those donkeys deducted Rs.30 as tax ....... "Â Â Â

1 கருத்து:

viruthi சொன்னது…

Idhu Rombho Palasu......! ana Super

- sathyan

கவிஞர் ரவி சுப்ரமணியனோடு ஒரு சந்திப்பு !

    கவிஞர் ரவி சுப்ரமணியன்                 ரொம்ப நாளாக கவிஞர் மற்றும் ஆவணப்பட இயக்குநர் ரவி சுப்ரமணியன் அவர்களை சந்திக்க வேண்டும்  என்று நி...